Group S Logo

Presta Web

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om uw lonen te behandelen.
Een toepassing voor loonbeheer gericht op KMO’s.

100% Web
Geen installatie vereist

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig
Geen opleiding nodig

Sterk beveiligd

Waar en wanneer u het wil!
Beschikbaar op PC/Mac, tablet en smartphone

Eén unieke omgeving
Beheer er meerdere juridische entiteiten

Gegevens van de werknemers

Snelle en eenvoudige invoer

Dankzij onze automatische aanvullingen wordt het ingeven van gegevens zeer snel.

Voorbeeld : aan de hand van het rijksregisternummer kunnen we meteen het geslacht en de geboortedatum van de werknemer afleiden. Twee gegevens die u niet meer zelf moet ingeven.

Automatisch opslaan

Men kan de ingave van een nieuwe medewerker onderbreken, om op een later tijdstip te hernemen zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Weinig kans op fouten

Door middel van controles en dynamische regels helpen we u om alle gegevens te beheren zonder belangrijke elementen te vergeten. Zo beperken we het risico op fouten.

Voorbereiding van het loon

Kalenders

De kalenders worden vooraf ingevuld op basis van de gegevens die door het systeem gekend zijn:

  • het uurrooster van de medewerkers
  • de feestdagen
  • de vooruitzichten

De afwezigheden vermelden

Een medewerker is een volledige week met verlof? In twee klikken voert u het in!

Looncomponenten

De looncomponenten (premies, maaltijdcheques, voordelen in natura, etc.) worden eveneens voorbereid op basis van de door ons gekende informatie. U kan zelf gegevens toevoegen, tijdelijk onderbreken of definitief verwijderen en zelfs de waarden aanpassen.

Tellers

U ziet alle tellers van elke werknemer. Op die manier kan u bijvoorbeeld het aantal genomen of nog te nemen vakantiedagen van iedereen controleren.

Rapporten

Situatie werknemer

Raadpleeg de berekende situatie voor elke werknemer sinds hun indiensttreding onder verschillende vormen (met name per burgerlijk jaar, per trimester of per maand).

Resultaat loonberekening

U kan lijsten opvragen van de door onze loonmotor berekende loonresultaten volgens uw criteria.

Exporteren van gegevens

Bewaar de resultaten van uw opzoekingen in Excel.

Toestand rekening aangeslotene

Toestand rekening

Controleer in een oogopslag de staat van uw klantenrekening: een openstaand saldo? Een duplicaat van een factuur nodig? Deze module is er voor u.

PDF documenten

Download facturen met één klik.

Gearchiveerde documenten consulteren

Gearchiveerde documenten

Met enkele klikken kan u alle documenten vinden die Group S heeft geproduceerd namens van uw onderneming.

Gearchiveerde documenten

Met enkele klikken kan u alle documenten vinden die Group S heeft geproduceerd namens van uw onderneming.

Gearchiveerde documenten

Download facturen met één klik.

contact

Meer informatie?

Ontdek onze andere applicaties

Documents

Elektronische verzending van de loonbrieven.

Leave Request

Online verlof aanvragen en goedkeuren.

logo Calendar

orm .grid-style._100 { width:96%; } Group S - Presta Web
Group S Logo

Presta Web

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om uw lonen te behandelen.
Een toepassing voor loonbeheer gericht op KMO’s.

100% Web
Geen installatie vereist

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig
Geen opleiding nodig

Sterk beveiligd

Waar en wanneer u het wil!
Beschikbaar op PC/Mac, tablet en smartphone

Eén unieke omgeving
Beheer er meerdere juridische entiteiten

Gegevens van de werknemers

Snelle en eenvoudige invoer

Dankzij onze automatische aanvullingen wordt het ingeven van gegevens zeer snel.

Voorbeeld : aan de hand van het rijksregisternummer kunnen we meteen het geslacht en de geboortedatum van de werknemer afleiden. Twee gegevens die u niet meer zelf moet ingeven.

Automatisch opslaan

Men kan de ingave van een nieuwe medewerker onderbreken, om op een later tijdstip te hernemen zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Weinig kans op fouten

Door middel van controles en dynamische regels helpen we u om alle gegevens te beheren zonder belangrijke elementen te vergeten. Zo beperken we het risico op fouten.

Voorbereiding van het loon

Kalenders

De kalenders worden vooraf ingevuld op basis van de gegevens die door het systeem gekend zijn:

  • het uurrooster van de medewerkers
  • de feestdagen
  • de vooruitzichten

De afwezigheden vermelden

Een medewerker is een volledige week met verlof? In twee klikken voert u het in!

Looncomponenten

De looncomponenten (premies, maaltijdcheques, voordelen in natura, etc.) worden eveneens voorbereid op basis van de door ons gekende informatie. U kan zelf gegevens toevoegen, tijdelijk onderbreken of definitief verwijderen en zelfs de waarden aanpassen.

Tellers

U ziet alle tellers van elke werknemer. Op die manier kan u bijvoorbeeld het aantal genomen of nog te nemen vakantiedagen van iedereen controleren.

Rapporten

Situatie werknemer

Raadpleeg de berekende situatie voor elke werknemer sinds hun indiensttreding onder verschillende vormen (met name per burgerlijk jaar, per trimester of per maand).

Resultaat loonberekening

U kan lijsten opvragen van de door onze loonmotor berekende loonresultaten volgens uw criteria.

Exporteren van gegevens

Bewaar de resultaten van uw opzoekingen in Excel.

Toestand rekening aangeslotene

Toestand rekening

Controleer in een oogopslag de staat van uw klantenrekening: een openstaand saldo? Een duplicaat van een factuur nodig? Deze module is er voor u.

PDF documenten

Download facturen met één klik.

Gearchiveerde documenten consulteren

Gearchiveerde documenten

Met enkele klikken kan u alle documenten vinden die Group S heeft geproduceerd namens van uw onderneming.

Gearchiveerde documenten

Met enkele klikken kan u alle documenten vinden die Group S heeft geproduceerd namens van uw onderneming.

Gearchiveerde documenten

Download facturen met één klik.

contact

Meer informatie?

Ontdek onze andere applicaties

Documents

Elektronische verzending van de loonbrieven.

Leave Request

Online verlof aanvragen en goedkeuren.

logo Calendar